Press Release

Chambers Europe 2019: Čechová and Partners opäť na prvej priečke


Čechová and Partners opätovne výrazne uspela v medzinárodnom hodnotení advokátskych kancelárií Chambers Europe.

V oblasti súťažného práva sa opäť umiestnila na 1. priečke, v oblasti bankovníctvo a financie zlepšila svoj ranking o jednu priečku a minuloročné popredné hodnotenia si udržala v oblastiach pracovné právo, reštrukturalizácia/insolvencia, právo obchodných spoločností/fúzie a akvizície, nehnuteľnosti a sporová agenda.

Z hľadiska individuálnych ocenení boli medzi vedúcich advokátov tento rok zaradení až štyria naši partneri:

Katarína Čechová bola zaradená medzi popredných právnikov v oblasti Obchodné právo/Fúzie a akvizície a vysoko hodnotená bola aj v oblasti  Reštrukturalizácia/Insolvencia. Tomáš Maretta bol zaradený do top kategórie v oblasti Súťažného/Protimonopolného práva.

Vysoko hodnotení boli aj Tomáš Rybár v oblastiach Pracovné právo a Právo nehnuteľností a najnovšie aj Lenka Šubeníková v oblasti Obchodné právo/Fúzie a akvizície. 

Klienti sa pre Chambers Europe o nás vyjadrili nasledovne:

  • „Boli veľmi promptní a dodali kompletné služby. Boli ochotní pomôcť a výsledný produkt bol veľmi dobrý.“
  • „Ich silnou stránkou je ich vysoká angažovanosť v prípadoch, majú veľmi detailný, analytický prístup a prípadom sa venujú aktívne a s náležitou pozornosťou.“
  • „Sú skutočne dobrí vo vysvetľovaní slovenského práva zahraničným klientom. Sú vnímaví, orientovaní na riešenie problémov a veľmi efektívni a zároveň s ľahkosťou zvládajú riešenie prípadov vo viacerých jurisdikciách.“ 

O Chambers Europe

Sprievodca Chambers Europe poskytuje od roku 1999 hĺbkovú analýzu právnych trhov; na základe výskumu, ktorý zahŕňa vstupy od právnických firiem a klientov z celého sveta, identifikuje popredných právnikov a právnické firmy.